Poskytujeme maximální podporu pro lidi, kteří mají motivaci zakládat společensky prospěšné projekty, ale

  • přesně nevědí, co by měla být oblast jejich zájmu, co by je bavilo a v čem je jejich talent
  • nevědí, jakým způsobem realizovat projekt a vézt úspěšné podnikání
  • nevědí s kým, protože nemají kolem sebe lidi, se kterými by mohli na projektu spolupracovat.

Otevřená akademie

Rozvíjení talentu a silných stránek

Projektový inkubátor

Náš tým

Ondřej Hýbl

Věnuje se směřování projektu Certifikovaný kouč NeuroCoachingu

Motto: “Proto aby byl člověk nešťastný, nemusí dělat nic. Na pocitu štěstí je ale potřeba pracovat a vědomě ho tvořit."

Jako každý člověk, tak i já jsem vždy toužil po harmonii a štěstí, ale přesto jsem měl od dětství pocit, že se se životem spíš peru. 

Moje cesta byla málokdy přímá, a tak jsem se hodně stěhoval, vyzkoušel si různé profese od kulisáka v divadle, výrobu ručně dělané keramiky až po vedoucí pozice v nadnárodní firmě

Taky jsem si zažil, jaké to je být totálně na dně, když se mi rozpadla rodina, bez peněz s pocitem naprostého selhání. A dalo mi to moc. Díky tomu jsem si spoustu věcí uvědomil, naučilo mě to větší pokoře a pomohlo mi to srovnat si životní priority.

Koučink mě nadchnul tím, jak je v principu jednoduchý a zároveň účinný. Nikomu nic nediktuje a neradí, pouze umožňuje nalézat naše vlastní odpovědi a naši jedinečnou cestu. Mně změnil způsob myšlení. Díky němu jsem si znovu vzpomněl na své sny a naučil mě, jak za nimi jít, aby se staly skutečností.

Motto: „Každá věc má nad tebou takovou váhu, jakou jsi ty ochoten jí dát.“

Pohodové dětství mě pomalu, ale plíživě zamklo v určité letargii a až díky mému prvního intenzivnímu vztahu jsem se začal ptát sám sebe, v čem jsem dobrýco mě baví a to mě nasměřovalo až do organizačního týmu vzdělávací platformy, kde jsem již osmým rokem.

V roce 2016 jsem se stal lídr celého projektu a za tu dobu měl možnost vést tým, potkat se osobně s osobnostmi jakým jsou např. Jaroslav DušekJiří Drahoš nebo bývalý osobní kouč Jaromíra Jágra či Kazmou a dalšími více než 300 osobnostmi. V Rise and Shine se podílím na směřování projektu, výběru lektorů a komunikaci s partnery.

Uvědomil jsem si, že nechci, aby jediný student studoval jen pro papír či společenské uznání!

Uvědomil jsem si, že chci aktivně spoluvytvářet prostor, kde lze díky jedinečnému know-how, těm správným kontaktům a podpory lektorů a mentorů, kde mohou vznikat reálné projekty, které zlepšují svět.

 Proto EnterZone!

Pavel Filip

Komunikace s partnery EnterZone Lídr vzdělávacích akcí Rise and Shine.

Irena Pajerová

Koordinátorka vzdělávání
Lektorka a mentorka

Motto: „Dej každému dni šanci, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života."

Studovala jsem angličtinu a češtinu na Pedagogické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala jsem půlroční studijní stáž Erasmus v rakouském Salzburgu, au-pair pobyt v irském Corku a několik desítek mezinárodních školení po Evropě.

Pracovala jsem jako učitelka na SŠ, lektorka v mnoha jazykových školách, koordinátorka vzdělávacích aktivit v neziskovce či jako mentorka pracovníků mládeže.

Už více jak 12 let organizuji workshopy, semináře, festivaly, školení či mezinárodní projekty. Věnuji se organizování akcívzdělávánídobrovolnictví, lektorování a jazykovém koučinku.

Věřím v nekonečný lidský potenciál, férové šance a otevřenou mysl. Baví mě jazyky, cestování a vzdělávací akce Rise and Shine.