Uvádíme do praxe výukové techniky založené na nejnovějších poznatcích o mozku pomocí gamifikace a neformálního vzdělávání. Klademe důraz na psychologické bezpečí a pohodovou atmosféru, které vytváří podporující prostředí pro kreativitu a učení.

0
Tréningové programy
0
Tréningové školení
0
Koučingových sezení
0
On-line meetingů
„Líbila atmosféra, odnáším si jasný plán, jak budu pokračovat a odnesla jsem si zpětnou vazbu na svůj projekt.“
Jana Palatá
Obchodní zástupkyně

Sebepoznávací tréninkový program

Poznej sám sebe!

Součástí sebepoznávacího programu jsou:

Víkendové tréninky, workshopy, týmové aktivity a on-line meetingy

Témata, kterými si účastníci projdou:

Poznání talentů, práce s vizí, týmovou spoluprací
time managementem a dalších měkkých dovedností.

Absolventům nabízíme možnost propojení do těch nejlepších firem.

Zná své silné stránky

Umí je využít v životě a aplikuje je v průběhu tréninkového cyklu.

Vytvořil si osobní vizi

Formuluje si písemně osobní vizi dle ní plánuje a realizuje další aktivity.

Time management

Umí efektivně pracovat se svým časem a jak pracovat se svými návyky.

Prezentační dovednosti

Umí vyjádřit svůj názor a obhájit. Aplikuje min. 3 techniky prezentování.

Projektový tréninkový program

Rozjeď svůj projekt!

Součástí programu pro smysluplné projekty se sociálním přesahem jsou:

víkendové workshopy, týmové aktivity a on-line meetingy

Témata, které se účastníci naučí:

popis projektu pomocí Lean Canavas, stanovení byznys plánu,
marketing, projektové řízení a závěrečná prezentace projektu.

Absolventům nabízíme možnost získání partnerů a financování projektu.

Byznys plán projektu

Sestaví si funkční byznys plán za pomocí mentorů a koučů.

Zákonitosti marketingu

Umí vytvořit kampaň na komunikační kanálech FB, Insta, LinkedIN a email.

Projektové řízení

Umí vytvářet procesy, delegovat a na dle zpětné vazby aplikovat změny.

Prezentace projektu

Umí svůj projekt smysluplně prezentovat, obhájit a získat partnery.